پس از گذشت چند ماه از نصب نرم افزار نت پارسه در مجتمع آلومینیم المهدی کارشناسان تیم پیاده سازی این سازمان با استفاده از فرهنگ سازی در این سازمان قصد دارند اهمیت هرچه بیشتر نت را برای کلیه پرسنل سازمان پر رنگ تر سازند در ادامه مطلب عکس هایی از فرهنگ سازی را مشاهده نمایید.