با توجه به قابلیت های متعدد نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه این بار گروه نگهداری و تعمیرات پارسه با توجه به نیاز اکثر کاربران به ماژول مدیریت دیداری تجهیزات ، ماژول HMI را با قابلیت طراحی و پیاده سازی برای تمامی صنایع تولیدی و خدماتی ایجاد نمود.

در ماژول HMI اهداف و قابلیت های زیر دنبال می گردد:

۱- امکان تعریف نقشه های فرایند تولید، PFD، P&ID و نقشه های هوایی در سطوح مختلف از کارخانه و کارخانجات

۲- امکان مشاهده آخرین وضعیت تجهیزات به صورت گرافیکی

۳- امکان ثبت درخواست کار تعمیراتی و ثبت وضعیت جاری دستگاه و همچنین شناسنامه تجهیز

۴- امکان نشان دادن هر نوع مشخصه تعمیراتی و یا شناسنامه از تجهیزات

۵- امکان گرفتن خروجی در هر لحظه از کارکرد تجهیزات

sh_hmi