برگزاری دوره آموزشی شاخص های کلیدی عملکرد KPI توسط گروه نت پارسه در تاریخ 29 خرداد 98
مدرس دوره: دکتر عرب شمالی
مشاور نگهداری و تعمیرات صنایع کشور