با توجه به استقبال گسترده کاربران نرم افزار نت پارسه از دوره آنالیز ریشه ای خرابی ها، گروه نت پارسه این دوره را در تاریخ های 14 و 15 بهمن ماه برگزار نمود. در ادامه مطلب عکس های دوره ضمیمه گردیده است.