– مهندس صنایع آشنا به مفاهیم نگهداری و تعمیرات و آشنا به سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات

– مهندس مکانیک آشنا به مفاهیم نگهداری و تعمیرات و اصول مکانیکی و تعمیراتی تجهیزات و ماشین آلات

– مهندس کامپیوتر با استعداد آشنا به SQL SERVER و C#.NET

این یک وب سایت منحصر به فرد است که یک مرورگر مدرن تر به کار نیاز است!

لطفا امروز را ارتقا دهید!