قابل توجه شرکت های نرم افزاری و مشاوره در زمینه نت: گروه نرم افزاری نت پارسه با توجه پروژه های متعدد در شهرستان ها نیازمند نمایندگی های متعددی در سراسر  ایران با پورسانت بسیار مناسبی جهت همکاری می باشد.

در صورت تمایل  با تماس بگیرید.