طی هفته گذشته نرم افزار نت پارسه در نیروگاه فردوسی مشهد نصب گردید. سپس با برگزاری دوره های آموزشی تمامی مازول های نرم افزار تشریح گردید. همچنین در طی این دوره نیازهای کاربران شناسایی گردید و پس از ورود اطلاعات به نرم افزار، تمامی ماژول های نرم افزار به صورت واقعی تست و راه اندازی گردید و به خود می بالیم که توانستیم در کمترین زمان ممکن نرم افزار را اجرا و پیاده سازی نماییم