با توجه به گذشت دو سال از نصب نرم افزار نت پارسه در شرکت های فولاد آسیا، فولاد آرمان، فولاد سامان و فولاد کرمان زیر مجموعه آن گروه و با توجه به تکمیل ورود اطلاعات تمامی ماژول های نرم افزار و همچنین بومی سازی سیستم بر حسب نیاز کاربران این نرم افزار مورد تایید بوده و همچنین از پشتیبانی این مجموعه رضایت کامل را دارا می باشند.

1