یکی از برنامه های مدام گروه نت پارسه برگزاری دوره های آموزشی متعدد طی سال های گذشته برای شرکت های تحت پوشش خود بوده و می باشد.

در سال جاری سعی گردید این دوره ها با ایجاد یک دسته بندی از طیفی وسیعی از صنایع مختلف برگزار گردد که در این راستا 3 دوره 2 روزه در اردیبهشت ماه تدارک گردید. دوره اول برای تمام نیروگاه های تحت پوشش پارسه برگزار گردید و  دوره دوم صنایع فولادی و آلومینیومی شرکت نمودند و طی هفته آینده دوره سوم برای شرکت های خدماتی و حمل و نقل برگزار می گردد این دوره ها با هدف آشنایی کاربران با ماژول های جدید پارسه و مرور نرم افزار و همچنین رفع ابهامات راهبران نرم افزار می باشد.

SDC12486 SDC12489 SDC12490