گروه نت پارسه سال جدید را با رویکردی جدید در جهت پیاده سازی سیستم مکانیزه نت پارسه در شرکت های تحت پوشش خود آغاز کرد. در این رویکرد تمامی ابعاد پیاده سازی سیستم بررسی شده و طی یک برنامه زمانی مشخص پروژه به پایان می رسد و تیم پارسه به عنوان مشاور در تمامی مراحل در کنار تیم شرکت باقی خواهد ماند.

پس از عقد قرارداد با شرکت مهندسی و چاه پیمایی مهران در طی هفته های گذشته برنامه های اولیه نصب و آموزش اجرا گردید.

ضمنا قابل ذکر است شرکت مهران یکی از بزرگترین شرکت های سرویس دهنده خدمات چاه پیمایی در زمینه سکوهای حفاری به شرکت ها مختلف در حوزه خلیج فارس می باشد. این مجموعه دارای تجهیزاتی بسیار گرانقیمت و سرمایه ای بوده که در نوع خود بی نظیر می باشد. هدف از استقرار سیستم نت پارسه در آن سازمان، افزایش سطح دسترسی به تجهیزات و همچنین افزایش قابلیت اطمینان می باشد.

برنامه پیاده سازی طی 21 فاز در مدت 14 ماه اجرا خواهد شد. در فاز اول آموزش کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات طی 3 روز برگزار گردید.

<a href="https://pscmms.com/wp-content/uploads/2015/05/SDC12482 Visit Your URL.jpg”>SDC12482