بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی از غرفه گروه نت پارسه در سالن 8و9 از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی. معرفی آخرین دستاوردهای حوزه لجستیک و نگهداری و تعمیرات. کانال تلگرام ما را دنبال کنید:
https://t.me/pscmms