اخبار پارسه

حضور کارشناسان گروه نت پارسه در شرکت صنعتی بهشهر1401/04/03

کارشناسان گروه نت پارسه جهت مشاوره و تکمیل روند پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات در محل شرکت صنعتی بهشهر حاضر شدند

اضافه شدن نیروگاه هنگام (گروه مپنا) به لیست مشتریان پارسه 1401/04/02

نیروگاه هنگام که از زیر مجموعه های گروه مپنا میباشد به لیست مشتریان پارسه اضافه شد
هم اکنون کارشناسان گروه نت پارسه در حال پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات در این نیروگاه می باشند

پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در شرکت آب و فاضلاب اصفهان

سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان در سال ۱۳۴۴ تشکیل شد و عملیات لوله گذاری و نصب انشعاب در دو بخش آب و فاضلاب را آغاز کرد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه در این شرکت، در حال پیاده سازی می باشد

پیاده سازی ماژول PM در شرکت فولاد آلیاژی ایران در تاریخ 1401/03/20

شرکت فولاد آلیاژی ایران از جمله مشتریان نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه می باشد که مراحل پیاده سازی نرم افزار در این شرکت روند مناسب و رو به رشدی را به همراه داشته است که در حال حاضر ماژول PM نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه با حضور کارشناسان پارسه در حال انجام میباشد

برگزاری دوره آموزشی در پالایشگاه نفت آفتاب

در ماه جاری، در پالایشگاه نفت آفتاب دوره ی آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات پارسه انجام شد