طی هفته آتی دوره آموزشی نرم افزار نت پارسه در پایانه مسافربری مشهد برگزار می گردد قابل ذکر است پایانه مسافربری مشهد بزرگترین و مجهزترین پایانه مسافربری ایران می باشد و با توجه و به ارزیابی های انجام شده توسط کارشناسان آن سازمان، نرم افزار نت پارسه می تواند در بین نرم افزار های نت موجود در بازار نقش موثری جهت بهسازی فعالیت های نگهداری و تعمیرات  از جمله ساختمان و تاسیسات داشته باشد.